DOBRA KOMUNIKACJA TO PROCES DWUSTRONNY

Skuteczne komunikowanie się to najważniejsza umiejętność, jaką może posiadać lider. W IZOBLOK dbamy o dobrą komunikację, która, jak pokazuje nasza praktyka, wzmacnia więzi. Skuteczne komunikowanie jest dla nas szczególnie ważne nie tylko z uwagi na fakt bycia spółką giełdową, ale też z powodu międzynarodowego charakteru naszej organizacji. Chcemy być rozumiani i chcemy rozumieć.

Mając na uwadze prowadzenie otwartej i przejrzystej polityki informacyjnej, zapraszamy osoby zainteresowane do bieżącego śledzenia komunikatów giełdowych, Akcji Inwestor prowadzonej przez Puls Biznesu, oraz aktywnego udziału w cokwartalnych spotkaniach poświęconych wynikom finansowym.  

 

Kalendarium

27.08.2017
Data początkowa okresu zamkniętego IQ 2017/2018
22.08.2017
Spotkanie poświęcone skonsolidowanym wynikom finansowym w roku obrotowym 2016/2017.
18.08.2017
Data końcowa okresu zamkniętego roczny 2016/2017
18.08.2017
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017

 

 

AKTUALNOŚCI

17.03.2017
Stabilny wzrost GK IZOBLOK w IIIQ 2016/2017
Skonsolidowane wyniki finansowe GK IZOBLOK pokazują stabilny wzrost wartości firmy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 124.452 tyś PLN a zysk netto 11.102 tyś PLN. EBITDA...
więcej
27.02.2017
IZOBLOK z prestiżową nagrodą od YanFeng Automotive Interiors
IZOBLOK S.A. otrzymał międzynarodową nagrodę Distinguished Supplier Award od YanFeng Automotive Interiors – światowego lidera w dziedzinie rozwiązań...
więcej
10.02.2017
Gazela Biznesu dla IZOBLOK S.A.
IZOBLOK S.A. został laureatem XVII edycji rankingu Gazel Biznesu dzięki 124 proc. wzrostowi przychodów w latach 2013-2015. Po raz pierwszy Spółka znalazła się w rankingu publikowanym przez Puls Biznesu...
więcej